logo


Medarbeiderne i Jysk er betydelig mer fornøyde og motiverte enn gjennomsnittet på arbeidsmarkedet. Medarbeidertilfredshetsundersøkelse viser at Jysks ansatte er svært fornøyd og veldig lojale mot selskapets verdier.

Undersøkelsen, utført i januar og februar 2018, viser at indeksen for tilfredshet og motivasjon blant Jysk-ansatte er 77 av 100, noe som er betydelig høyere enn gjennomsnittet for danske og europeiske selskaper. Det er selskapet selv som forteller dette i en pressemelding.

 

-Jeg er veldig fornøyd med resultatet. Dette viser at vi har lykkes i å skape et selskap og en bedriftskultur som de fleste ansatte liker å være en del av, sier Jan Verhoek, konserndirektør i Jysk Nordic.

Og ifølge Pernille Lundtoft Jensen, Senior Manager hos Ennova, som sto for undersøkelsen, har både Jan Verhoek og de andre ansatte i Jysk god grunn til å være stolt av resultatet.

-Resultatet på Jysk var faktisk så bra at jeg endte opp med å gå gjennom alt igjen for å sikre at alt gikk i oppfyllelse. Medarbeidere på Jysk er betydelig mer fornøyde enn ansatte generelt, uansett om de ser globalt eller bare på nordiske selskaper, sier Pernille Lundtoft Jensen.

– Jysk unngår det som vanligvis kalles bryllupseffekten. I de fleste selskaper ser vi at tilfredshet faller kraftig når folk har vært ansatt i et år. Dette er ikke tilfellet i Jysk, og det viser at arbeidsforholdene og karrieremulighetene som presenteres i forbindelse med rekruttering, også er de relasjonene de ansatte møtes i hverdagen, sier Pernille Lundtoft Jensen.

 

-Tradisjonelt møter vi dessverre mange fordommer om hvordan det fungerer i detaljhandel. Derfor er jeg glad for å merke seg at ansatte i Jysk er generelt fornøyd, motivert og lojal. Vår fremtidige suksess er i stor grad avhengig av våre ansatte, og ved å fortsette å sikre at Jysk er et attraktivt sted å jobbe, kan vi også opprettholde de mange dyktige medarbeidere som har bidratt til å skape de gode resultatene vi opplever nå, sier Jan Verhoek.