logo


 

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal komme med forslag til hvordan veksten i kreative næringer kan stimuleres. Det kan være hjelp på vei for å styrke vekst og produksjon i møbelindustrien.

I alle fall har regjeringen i Danmark opprettet et vekstutvalg for kreative næringer der de inkludrer

Mot en lysere fremtid for kreative næringer?

møbelindustrien, skriver Wood og Furniture Industry på sin hjemmeside.

Utvalget, som består av 13 medlemmer med bakgrunn fra bransjene; møbler, musikk, spill, mote, arkitektur, design og film. Utvalgets anbefalinger skal foreligge og overleveres den danske regjeringen i 2018. Rapporten fra utvalget skal inneholde forslag til hvordan vilkårene for vekst for å styrke og øke produksjonen i de kreative næringene.

“Møbelindustrien er en viktig del av den kreative industrien i Danmark. God design, kvalitet og solid kommersielt utseende har skapt grunnlaget for den danske møbelposisjonen. Dette må opprettholdes og utvikles – også i en tid med internasjonal utvikling, digitalisering og nye forretningsmodeller, sier Flemming Larsen i den danske Tre og møbelindustrien til nettmagasinet Wood og Furniture Industry.