logo


  Et regjeringsoppnevnt utvalg skal komme med forslag til hvordan veksten i kreative næringer kan stimuleres. Det kan være hjelp på vei for å styrke vekst og produksjon i møbe[Les mer]