logo


Hvordan ser fremtidens klasserom ut? Kan det tenkes at klasserommene gjennomgår en like radikal endring som kontorene har gjort. Arbeidverktøyene er ofte de samme og samarbeid, pro[Les mer]
Norsk industri og næringsliv, særlig innen design- og ferdigvare, er i vekst og bidrar til verdiskaping og eksport. Sjekk det oppdaterte programmet for fagseminaret (se til sist he[Les mer]
Varier Furniture har en rekke originale norske klassikere i stallen. En av dem – Ekstrem, designet av Terje Ekstrøm – skal etter hva vi kan forstå få en etterlengtet op[Les mer]
På ett av tablåene; Gudbrandsdalens Uldvarefabrik, Petter Skogstad, Noidoi, So Takahashi, Flokk, Elementa, Vestre Nordiske verdier som fellesskap, miljø og bærekraft står i sentrum[Les mer]