logo


Som ledd i et bærekraftprosjekt skal danske skoler kunne leie møbler til klasserommene i stedet for å kjøpe dem.  og utleier Utleier skal forestå reparasjon og renovering, slik at [Les mer]