logo


NRK og Sykehusinnkjøp har etablert et samarbeid om offentlig innkjøp av møbler. Samarbeidet ble vedtatt av det tidligere HINAS-styret i 2016. Ideen om å samarbeide med en annen off[Les mer]
Alle kjemikalier med gamle faremerker skulle være ute av butikkhyllene fra og med 1. juni. Det gjelder alle farlige stoffer og stoffblandinger (kjemikalier) på markedet, som skal v[Les mer]